Bijeenkomst werkgroep toegankelijkheid buurtnetwerk Bunde

De werkgroep toegankelijkheid buurtnetwerk Bunde kwam vrijdag bij elkaar om samen met de inwoners van Bunde obstakels in Bunde te gaan inventariseren. Denk hierbij aan te smalle trottoirs, smalle stoepen, nauwe doorgangen voor bijvoorbeeld rolstoelen…

Lees meer

Kerst-Bloemschikken Buurtnetwerk-Rothem

Op woensdag 28 November 19.30 is er weer kerst-bloemschikken in Rothem. Wil je mee doen schrijf je dan in via buurtnetwerkrothem@gmail.com . Kosten 12.50 euro per persoon.

Lees meer

Workshop bloemschikken buurtnetwerk Rothem

Workshop bloemschikken Rothem

Lees meer

Paasworkshop Buurtnetwerk Rothem volle bak maar super gezellig

Maar liefst 24 dames hadden zich aangemeld uit Rothem en omstreken. Deze avond was er werk aan de winkel ,nadat iedereen van een kopje koffie was voorzien en na uitleg van Trudie wat we precies…

Lees meer

Buurtnetwerk Rothem krijgt stimuleringsbedrag uit leefbaarheidsfonds

Tijdens een bijeenkomst van het Buurtnetwerk Rothem heeft wethouder Berry van Rijswijk vanuit het leefbaarheidsfonds een stimuleringsbedrag van €1000,00 overhandigd aan het buurtnetwerk Rothem. Voorzitter Jo Janssen mocht het bedrag in ontvangst nemen. Het geld…

Lees meer

Uitgelicht: buurtnetwerken hebben flink onder druk gestaan

De buurtnetwerken hebben flink onder druk gestaan. De hele uitzending is te zien op Meer TV of klik hier.

Lees meer

Buurtnetwerk Bunde vraagt uitstel besluit Auw kerk

In de nota accommodatiebeleid is voorgesteld om de Auw Kerk niet meer als gemeenschapshuis te zien. Een aantal verenigingen maken gebruik van de Auw Kerk. Deze verenigingen en het Buurtnetwerk zijn vooraf niet geraadpleegd over…

Lees meer

Buurtnetwerk Bunde (BNWB)

Het Buurtnetwerk Bunde heeft als missie: een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor alle bewoners. Om dit te stimuleren staat het BNWB in contact met de gemeente Meerssen via de coördinator Burgerparticipatie en heeft…

Lees meer