Eindelijk duidelijkheid accommodatiebeleid

Na afloop van de wekelijkse collegevergadering maakte wethouder van Rijswijk zijn plannen bekend omtrent het accommodatiebeleid. Een dossier dat zich al 8 á 9 jaar voortsleept in de Meerssense politiek. In het nieuwe voorstel wordt…

Lokaal DNA nieuwe naam Partij Groot Meerssen

Partij Groot Meerssen heeft bekend gemaakt dat zij met een nieuwe naam deel gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zij gaan de verkiezingen in als Lokaal DNA. Ook geeft de partij de eerste vier…

Gemeenteraad niet eens over vliegveld

De brief die op 5 december door de minister van Infrastructuur en Verkeer aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake het Luchthavenbesluit is gestuurd heeft in de gemeenteraad voor nog wat discussie gezorgd. In…

Nieuwe gedragscode voor burgemeester en wethouders

Het is tijd voor vernieuwing van de regeltjes die gelden voor het college als het gaat om bijvoorbeeld integriteit en de zuiverheid van bestuurlijk handelen. De laatste versie van de gedragscode dateert uit 2008. Tijdens de…

Luc Volders komt met eigen partij

Luc Volders gaat mee doen aan de verkiezingen in maart 2018. Hij gaat een eigen partij beginnen genaamd "PGM het origineel". Luc Volders laat verder weten dat hij binnenkort het verkiezingsprogramma bekend maakt. Het lijkt…

Paul Sanders nieuwe lijsttrekker KIJK!!!

Woensdag is tijdens de algemene ledenvergadering dhr. Paul Sanders officieel verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. In het verleden is hij van 2010 tot 2013 wethouder Sociaal Domein voor partij KIJK!!!…

Meer Politiek – zwembad en het wethouderschap met Roger Thijssen

In de laatste aflevering van Meer Politiek is fractievoorzitter Roger Thijssen van partij Focus te gast. In deze aflevering wordt onder andere teruggekeken over het uitblijven van beslissingen omtrent het zwembad in Meerssen. Moet de…

Reacties na afloop van de extra raadsvergadering

Woensdag 29 november hebben de oppositiepartijen een extra raadsvergadering aangevraagd. Onderwerp van deze vergadering was het weigeren van het College om de stukken, omtrent het accommodatiebeleid, door te sturen naar de Raad. De extra raadsvergadering heeft uiteindelijk niets opgeleverd.…