Oud-wethouder Gubbels maakt geen gebruik van wachtgeld

Oud-wethouder Gubbels wil geen gebruik maken van het wachtgeld. Zij vindt dat het geld toebehoort aan de gemeenschap en wil hier niet van profiteren. Een oud-wethouder kan volgends Gubbels geen afstand doen van het wachtgeld,…

Jeroen Janssen weg als raadslid VVD

Jeroen Janssen van fractie VVD Meerssen heeft laten weten zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Meerssen te beëindigen. Door zijn werk en nevenactiviteiten zoals lid van de partijraad kan hij op dit moment te weinig…

Berry van Rijswijk voor de derde keer beedigd als wethouder

De heer Berry van Rijswijk is voor de derde keer beëdigd als wethouder van de gemeente Meerssen. De wethouder volgt definitief Maureen Gubbels op. Zij heeft om gezondheidsredenen ontslag genomen als wethouder. Berry van Rijswijk…

Raadsvergadering

Op donderdag 3 maart 2016 vergadert de gemeenteraad. De volgende agendapunten zullen worden besproken:Opening en vaststelling van de agendaAfleggen verklaring / belofte burgerlid in raadsadviesvergaderingBenoeming wethouderAflegging eed /belofte en verklaring door wethouderVaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van…

Wethouder Gubbels neemt ontslag door ziekte

Wethouder Maureen Gubbels van partij FOCUS heeft besloten haar ontslag in te dienen als wethouder van de gemeente Meerssen. Gubbels is al enige tijd met ziekteverlof. Aangezien haar herstel veel langer duurt dan gehoopt, heeft…

Motie BRUG-M, KIJK!!! inzake Tihange unaniem aangenomen

BRUG-M en KIJK!!! diende gezamenlijk een motie in, waarin zij vragen, dat de gemeente Meerssen zich aansluit bij de vanuit de Städregion Aachen vorm te geven brede bestuurlijke coalitie, met de intentie om deel te nemen…

Tweetalige plaatsnaamborden

Een motie over het plaatsen van tweetalige plaatsnaamborden is tijdens de raadsvergadering van 28 januari unaniem aangenomen door de raad. De motie werd ingediend door de VVD-fractie. Met deze motie wil de raad dat het college…

Gemeente Meerssen heeft 71 miljoen euro aan leningen uit staan

RTL nieuws meldt op hun website dat de gemeente Meerssen 71 miljoen euro aan leningen heeft uitstaan. Dit is 3750 euro per inwoner. Landelijk is het gemiddelde 534,81 euro per inwoner. Meerssen bezet na Maastricht…