Motie BRUG-M, KIJK!!! inzake Tihange unaniem aangenomen

BRUG-M en KIJK!!! diende gezamenlijk een motie in, waarin zij vragen, dat de gemeente Meerssen zich aansluit bij de vanuit de Städregion Aachen vorm te geven brede bestuurlijke coalitie, met de intentie om deel te nemen…

Tweetalige plaatsnaamborden

Een motie over het plaatsen van tweetalige plaatsnaamborden is tijdens de raadsvergadering van 28 januari unaniem aangenomen door de raad. De motie werd ingediend door de VVD-fractie. Met deze motie wil de raad dat het college…

Gemeente Meerssen heeft 71 miljoen euro aan leningen uit staan

RTL nieuws meldt op hun website dat de gemeente Meerssen 71 miljoen euro aan leningen heeft uitstaan. Dit is 3750 euro per inwoner. Landelijk is het gemiddelde 534,81 euro per inwoner. Meerssen bezet na Maastricht…

CDA stelt vragen over uitbreiding revisiebedrijf MAA

Het CDA heeft aan het College van B&W vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van het revisiebedrijf MAA. De inwoners van de kern Ulestraten hebben in het verleden klachten ingediend omdat overlast bovenmatig is. Volgens…

Coalitie gaat aan de haal met motie BRUG-M over SV Meerssen

Focus, VVD en PGM hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die oorspronkelijk afkomstig was van BRUG-M. Motie schade SV Meerssen: Het betrof hier een motie over de opstalverzekering voor gemeentelijke accommodaties in het…

Mogelijkheid tot ontheffing Parkeerbeleid

Door het inbrengen van een initiatiefvoorstel van BRUG-M en een motie van KIJK!!! zijn er voor nieuwe ondernemers weer mogelijkheden om ontheffing te krijgen voor het parkeren van hun gasten of klanten binnen het centrum…

Geen politieke animo voor OZB-debat

Geen enkele andere politieke partij zal deelnemen aan het openbaar debat over de OZB verhoging dat georganiseerd is door Brug-M op maandag 14 december. Dit blijkt uit een rondgang langs de partijen.  Coalitiepartijen: De coalitiepartijen…