Nieuw kunstgrasveld RVU zorgt voor ophef

Het nieuwe aan te leggen kunstgrasveld bij RVU zorgt bij de politiek voor nog al wat ophef. De redactie van Meer TV berichtte al eind maart over het voorstel van wethouder Cortenraede om bij RVU…

Gemeenteraad moet terugkomen van zomerreces

De gemeenteraad is vanaf donderdag 7 juli met zomerreces. Die avond was de laatste raadsvergadering voor de zomer. De raad gaat tot medio september met vakantie, tenminste dat is de bedoeling. Maar de gemeenteraad moet…

Geen plaatsnaamborden met dialectnamen kernen

Het College van B&W heeft in de kaderbrief de gemeenteraad voorgesteld om geen plaatsnaamonderborden te plaatsen. De kosten van deze onderborden zijn niet reeel ten opzichte van de begroting van 2017.  Voorstel VVD:De VVD had…

Partij FOCUS stelt vragen over noodweer

Het noodweer dat afgelopen week over de gemeente trok heeft voor veel wateroverlast gezorgd in alle kernen. Naar aanleiding hiervan heeft Partij FOCUS vragen gesteld aan het College van B&W. Zo wil de partij onder andere…

Ontwerp bestemmingsplan Agnesplein-Pletstraat gepresenteerd

In een goed gevulde Auw Kerk in Bunde is het ontwerp bestemmingsplan Agnesplein-Pletstraat gepresenteerd. In dit plan is onder andere een gezondheidscentrum, sociale woningbouw en een supermarkt gepland. Diverse sprekers gaven tekst en uitleg over…

Geen 31 maar 50 assielzoekers met status moeten gehuisvest worden

De gemeente Meerssen moet in 2016, 50 statushouders, woonruimte aanbieden binnen de gemeentegrenzen van Meerssen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het probleem doet zich echter voor dat de gemeente Meerssen deze woonruimte…

Herindeling moet geen doel op zich zijn

Herindeling moet geen doel op zich zijn. Dit stelt burgemeester Clermonts in een interview gegeven bij Meer TV. De aanleiding voor deze uitspraak is: de bekendmaking van de gemeentes Meerssen en Valkenburg aan de Geul,…

BRUG-M maakt zich zorgen over samenwerkingsgesprek met Valkenburg

Partij BRUG-M laat weten dat ze de gang van zaken rondom verkennende gesprekken met de gemeente Valkenburg, afkeurt.Onlangs liet de gemeente weten in een persbericht in overleg te gaan met Valkenburg over intensieve samenwerking om…