Disclaimer

Op alle media-uitingen van Meer Vandaag is de disclaimer van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Meer Vandaag is het niet toegestaan beeldmateriaal van Meer Vandaag op enigerlei wijze te verspreiden. Ook niet toegestaan is het kopiëren of via internet opnemen van programma’s van Meer Vandaag, deze opnames vervolgens op een website te plaatsen en daarbij te doen voorkomen alsof het eigen beeldmateriaal is.

Het hergebruik van online nieuwsberichten van Meer Vandaag op andere websites is, mits voorzien van bronvermelding, wel toegestaan. Om online video op een andere website te plaatsen is het gebruik van embed code die verspreid wordt via de online nieuwsberichten toegestaan.

Voorwaarden insturen beeldmateriaal

Het toesturen betekent dat alle auteurs- en andere rechten met betrekking tot de foto- en/of video-opname voor onbepaalde tijd worden overgedragen aan Meer Vandaag. Het is Meer vandaag toegestaan de productie geheel of gedeeltelijk, onbeperkt in tijd en omvang, openbaar te maken via televisie, radio, website, social media of andere platformen die gebruikt worden voor Meer Vandaag. Mocht blijken dat op het geüploade materiaal copyright van anderen rust, dan aanvaardt Meer Vandaag geen enkele aansprakelijkheid. Foto’s en video met daarin racistische, discriminerende en/of kwetsende uitingen belanden in alle gevallen in de prullenmand. Dit ter beoordeling van de redactie.