Maas Cleanup: meer dan 100.000 kilo afval opgeruimd

Tijdens de opruimacties van Maas Cleanup en Natuurmonumenten hebben 3850 vrijwilligers ruim 137.000 kilo afval opgeruimd in natuurgebieden langs de Maas, Geul en Geleenbeek. Na het hoge water in juli bleef er veel afval in natuurgebieden…