Rijbewijzen digitaal aanvragen

 

2000 aanvragen van 1000 euro voor schade wateroverlast

Bij de gemeenten zijn tot en met 16 augustus circa 2000 aanvragen ingediend voor een solidariteitsgift van € 1000 uit het Nationaal Rampenfonds NRF. Vanwege de vakantieperiode, en vooral vanwege de impact en de gevolgen…

Gedupeerde kunnen vanaf 6 augustus tegemoetkoming aanvragen

Huishoudens die ernstig overlast hebben ondervonden van de overstroming in Limburg, kunnen vanaf vrijdag 6 augustus de tegemoetkoming van 1000 euro aanvragen. Het loket hiervoor is te benaderen via de website van de gemeente waar…