Adviesraad Sociaal Domein adviseert alvast nieuwe coalitie

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft al adviezen gegeven aan de komende gemeenteraad. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit leden die een afspiegeling zijn van de gemeenschap. Op verschillende punten heeft de…