Allerzielentijd kerkhof Meerssen

Begin november is traditioneel de tijd dat de Rooms Katholieke kerk de overledenen eert door hun te benoemen in de Allerzielenvieringen. Sommige vieringen worden gehouden op kerkhoven in onze gemeente. Nabestaanden zorgen er dan voor…