Bijdrage gemeente voor herstel van basiliek

Het is de bedoeling dat de gemeente gaat mee betalen aan de restauratie van de basiliek. De monumentale kerk werd in 2019 getroffen door een najaarsstorm. Hierdoor is schade aangericht en ontstond er een onveilige…

Raad doet bijdrage van 50.000 euro voor waterschotten Tussen de Bruggen

De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten om een bijdrage van 50.000 euro vrij te maken voor het aanschaffen van waterschotten voor de bewoners van Tussen de Bruggen. Tijdens de overstroming in 2021 werden de bewoners zwaar…

RKUVC ontvangt financiële bijdrage van Animato Meerssen

Na meer dan 60 jaar viel het doek voor toneelvereniging Animato uit Meerssen. Na het opheffen van de vereniging heeft het bestuur van Animato besloten om het resterende budget te schenken aan een aantal verenigingen…

Bijdrage Oranje Fonds voor Stichting Veul Diech Good

Stichting Veul Diech Good ontvangt een bedrag van € 40.500 uit het Corona Sociaal Herstelfonds armoede van het Oranje Fonds. Van dit bedrag is € 10.000 afkomstig uit het Fonds Luc Janzen Provincie Limburg. Tot…

Bijdrage Nationaal Rampenfonds voor gedupeerden wateroverlast 29 juni

De gemeente Meerssen heeft een projectaanvraag ingediend bij het Nationaal Rampenfonds (NRF) om ervoor te zorgen dat ook gedupeerden van de extreme wateroverlast van 29 juni 2021 in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van…