Stella Maris biedt oplossing voor tekort aan boeken

Het Stella Maris College heeft een oplossing voor het te kort van de lesboeken. Leerlingen die voor bepaalde vakken nog altijd geen boeken hebben, kunnen nu kopieën krijgen van de betreffende lesstof. De docenten hebben…

Te weinig lesboeken bij het Stella Maris College

Het Stella Maris heeft te kampen met een tekort aan lesboeken. Het probleem doet zich vooral voor op HAVO 3. Hier hebben nog niet alle leerlingen hun boeken, sommige zelfs maar 9 van de 24.…