Collecte van de Brandwonden Stichting

Ook dit jaar is er een collecteweek van de Brandwonden Stichting. De Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. Om hun ideaal te kunnen verwezenlijken, brandwonden littekenloos…