Buurtgroepen gaan hoogwaterdraaiboek maken

Verschillende buurtgroepen zijn bezig met het maken van een hoogwaterdraaiboek. In het draaiboek staan maatregelen die zo snel mogelijk genomen kunnen worden als wateroverlast dreigt. Het boekwerk wordt gemaakt samen met de gemeente en Waterschap…