Maas Cleanup: meer dan 100.000 kilo afval opgeruimd

Tijdens de opruimacties van Maas Cleanup en Natuurmonumenten hebben 3850 vrijwilligers ruim 137.000 kilo afval opgeruimd in natuurgebieden langs de Maas, Geul en Geleenbeek. Na het hoge water in juli bleef er veel afval in natuurgebieden…

Meer Actueel week 32-2021 : Nieuwe velden tennisclub, Zieke Harrison wordt verrast & Maas cleanup

Meer/Actueel van zondag 15 augustus 2021 met de onderwerpen: – Kabinet zet wet tegemoetkoming schade bij rampen in voor gedupeerde wateroverlast– Tennisclub Meerssen bezig met vernieuwen velden– Maas cleanup– Meer dan 85 % van volwassen…