Collecte van de Brandwonden Stichting

Ook dit jaar is er een collecteweek van de Brandwonden Stichting. De Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. Om hun ideaal te kunnen verwezenlijken, brandwonden littekenloos…

K.V.W collecte week

Ook dit jaar houdt het Kankerfonds een collecte in Groot Meerssen. Het geld wordt voor onderzoek naar Kanker gebruikt. Zij zijn op zoek naar mensen die hiervoor willen collecteren in Bunde, Ulestraten, Rothem en Meerssen.…