Ambtenaren onder zware druk: college wil tonnen extra

Het college van burgemeester en wethouders wil dat er bijna 800.000 euro extra beschikbaar komt voor het ambtenarenapparaat. Dit omdat de ambtelijke organisatie van de gemeente onder zware druk staat. Als het geld er niet…

College vindt nieuwe invulling MAA ‘interessant’

Het college van burgemeester en wethouders vinden de eventuele nieuwe invulling van Maastricht Aachen Airport 'interessant.' Dat schrijft het college als antwoord op vragen van het CDA en BRUG-M. Aanleiding daarvan was het op 31…

College blij met uitbreiding schaderegeling watersnood

Het college van burgemeester en wethouders is blij dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt uitgebreid. De Tweede Kamer besloot dinsdag door middel van een motie dat de Wts ook van toepassing is…

CDA en BRUG-M willen mening weten van het college over alternatief vliegveld

Het CDA en BRUG-M hebben vragen gesteld aan het college hoe zij kijken naar een plan voor de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Uit een conceptrapportage over de kosten en baten van het vliegveld, blijkt…

College roept Tweede Kamer op schaderegeling tegemoetkoming schade te verbreden

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen roept de Tweede Kamer op om de regeling rondom de wet tegemoetkoming schade (Wts) te verbreden. De Wts vergoedt schade aan bijgebouwen, opritten en schuren niet. Ook…

Leerlingen Stella Maris College maken mondkapjesjurk

Leerlingen van het Stella Maris College hebben een jurk gemaakt van 200 mondkapjes. Celine, Isabella en Kyra doen mee aan een wedstrijd. De mondkapjes staan voor de gezondheid en de takken voor de klimaatverandering. De…

KIJK!!! stelt vragen aan college naar aanleiding van Russische invasie

Partij KIJK!!! heeft vragen gesteld aan het College van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne. Zo wil de partij meer informatie over mogelijke contracten met Russische bedrijven en hulp…

College kritisch over kosten-batenrapport MAA

Het Meerssense college van burgemeester en wethouders is kritisch over de onlangs verschenen Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) over Maastricht Aachen Airport. Er zijn veel punten waar vraagtekens bij worden gezet. Zo vindt het college dat…