Winterregeling daklozen Zuid-Limburg van kracht

Vanwege de verwachte kou gaat maandag 20 december 2021 in Zuid-Limburg de winterregeling daklozen in. Daklozen in Zuid-Limburg kunnen dan zonder te betalen terecht in de maatschappelijke opvangvoorzieningen van het Leger des Heils, MOVEOO en…