De Bundeling en De Lindegaerd worden niet samen gehuisvest

Uit onderzoek is gebleken dat geen enkel scenario voor gezamenlijke huisvesting haalbaar, geschikt dan wel wenselijk is. Omdat er voor de Bundeling sprake is van zorgplicht, en dit voor De Lindegaerd nog niet het geval…