Stemmen worden geteld

In alle stembureau’s worden nu de stemmen geteld. Onder andere in het gemeentehuis in Meerssen.