Bijdrage gemeente voor herstel van basiliek

Het is de bedoeling dat de gemeente gaat mee betalen aan de restauratie van de basiliek. De monumentale kerk werd in 2019 getroffen door een najaarsstorm. Hierdoor is schade aangericht en ontstond er een onveilige…