Kerstmaaltijden voor zwaar getroffenen wateroverlast

Gemeente Meerssen, bewonersgroepen en buurtnetwerken willen de gedupeerde van de wateroverlast een steuntje in de rug geven. Daarom krijgen zij een kerstmaaltijd aangeboden. Zo hopen zij dat ze de slachtoffers toch een beetje een kerstgevoel…