Meerssenaren shoppen hun eigen droomcentrum

Meer dan 100 Meerssenaren bezochten op donderdag 21 november de Visietheek aan de Beekstraat. Ieder shopte er zijn of haar persoonlijk droomcentrum voor Meerssen bij elkaar, opgebouwd uit inspiratievolle voorbeelden van elders.

Provincie onderzoekt koopgedrag Meerssen

De provincie Limburg en de gemeente Meerssen zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke winkelgebieden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. In het kader daarvan doet de provincie een onderzoek naar de winkelwensen en het…

Het nieuws besproken: Bisschop, protestactie en leegstand

Iedere week wordt het nieuws besproken in het programma Hart van Meerssen. Hart van Meerssen is iedere zaterdag van 16:00 tot 18:00 en maandag van 10:00 tot 12:00 te zien en luisteren op Meer Vandaag

Nieuwe ondernemers krijgen bijdrage van €2.500,-

Wethouder Volders, die de portefeuillehouder is van economie en toerisme, is met een nieuw raadsvoorstel gekomen om de lokale economie te stimuleren. Dit voorstel zorgt ervoor dat €103.200,- beschikbaar wordt gesteld om de lokale economie…