BRUG-M: ‘Peil draagvlak Limburgse komborden’

Partij BRUG-M wil dat de inwoners van de gemeente Meerssen gepeild wordt hoe zij denken over de plaatsnaamborden met een tweetalige naamsvermelding ( Nederlands en dialect). De partij diende tijdens de raadsvergadering donderdagavond een voorstel…