Voorstel voor parkeerplaats Marktbewoners verworpen

Omdat de bewoners van de Markt in Meerssen onvoldoende parkeerplekken zouden hebben, kwam BRUG-M tijdens de raadsvergadering met het voorstel om het parkeerbeleid van de Markt aan te passen. In het voorstel pleit de partij…

Marktbewoners sturen brandbrief, vragen aandacht voor parkeerplek

Een groep van enkele bewoners van de Markt vraagt aan de gemeente aandacht te schenken en een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen die ze momenteel ondervinden. Ze doen een dringend beroep op de gemeente…