Gedupeerden wateroverlast op tour naar Neeltje Jans

Het provinciaal bestuur van KBO Zeeland en Limburg hebben het initiatief genomen om bewoners van de overstromingen in juli van dit jaar uit te nodigen voor een volledig verzorgd dag programma. De reis ging o.a.…