De cijfers: hoogste woonlasten van heel Limburg

Meerssen is niet bepaald de goedkoopste gemeente als het gaat om de vaste lasten. De OZB, rioolheffing en Waterschapsbelasting zijn dit jaar in Meerssen het hoogst in vergelijking met alle andere Limburgse gemeenten. Een belangrijke…

Gemeente Meerssen opnieuw in zwaar weer: hogere ozb of herindeling

De gemeente staat voor een moeilijke klus om haar financiën rond te krijgen. Er dreigt een tekort van meer dan ‘n miljoen . Het lijkt erop dat er nog maar 2 mogelijkheden zijn ; nog…

Begroting aangenomen tijdens chaotische vergadering

Na een marathonvergadering van 7,5 uur is uiteindelijk vrijdagnacht 8 november om 01.30 uur de begroting voor 2020 aangenomen. In een eerder stadium besloot de gemeenteraad om de begrotingsvergadering te splitsen in 2 bijeenkomsten. De…

Gemeentebegroting bekend: woonlasten stijgen, hondenbelasting daalt

Deze week is de gemeentelijke begroting voor 2020 door het College van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. De belangrijkste conclusie is dat woonlasten komend jaar met meer dan 6 % gaan stijgen. Daarnaast wordt er uit…

Burgers & organisaties dupe van bezuinigingen gemeente

Vorige week maakte wethouder financiën, Jan Gulikers, bekend dat de financiële positie van onze gemeente allesbehalve florissant is. Deze week heeft de wethouder ook al de zoekrichtingen waar eventueel op bezuinigd kan worden gepresenteerd. Als…

Financiële situatie gemeente verre van rooskleurig

Wethouder financiën, Gulikers schrijft in een kaderbrief aan de raad dat de financiële situatie verre van rooskleurig is. “Er zullen nu en in de toekomst duidelijke keuzes gemaakt moeten worden”. Als die er niet gemaakt…