Voorstelling “De realiteit” door project D&S

Sophie Heuts zit in het eindexamenjaar op het Stella Maris College in Meerssen. Voor haar profielwerkstuk heeft zij een eigen theatervoorstelling geschreven, geregisseerd, georganiseerd en speelt zelf mee. Samen met een groep van 12 jongeren wordt…

Herstart Gäöls Project Koor door Gäöls Mannenkoor

Na 2 jaar wachten is de herstart gepland van het GPK, het Gäöls Project Koor “Do You Remember”. Op 9 maart gaat het Gäöls Mannenkoor daar weer een begin mee maken. Het Gäöls Mannenkoor vraagt…

Project Wandelmaatjes van start gegaan

Afgelopen zaterdag was er in Ut Zaelke te Bunde een eerste verkennende bijeenkomst met potentiële wandelmaatjes. Een aantal van de mensen die zich opgegeven hadden. Vanaf maandag 15 november wordt iedereen die zich als potentieel…

Archeologische vondsten bij project Kanjel en Gelei

Tijdens de aanleg van de waterbuffer bij de Kruisdonk zijn restanten uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd gevonden. Er is gestart met een archeologisch onderzoek in het gebied dat vroeger deel uitmaakte van onze gemeente.

Project postcoderoos uitgelegd

Maandagavond werd door Bert Dierick van EMEC (Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie) uitleg geven over het project Postcoderoos. Dit project houdt in dat mensen lid kunnen worden van de coöperatie en daardoor ervoor zorgen dat op…