Verlenging aanvraagtermijn projecten overstromingsramp Limburg

Het Nationaal Rampenfonds heeft besloten de termijn waarbinnen maatschappelijke organisaties een aanvraag kunnen indienen voor een herstelproject na de overstromingsramp in Limburg te verlengen tot 1 juni 2022. Ook het programma 'lokale fondsen' dat ten…

Deze projecten zijn in de maak om wateroverlast tegen te gaan

Meerssen staat aan de vooravond van een grote operatie om de wateroverlast in de gemeente te beperken. Zo komen er op verschillende plaatsen nieuwe buffers en speciale riolen. Volgens wethouder IJff kan het project mogelijk…