Subsidie voor afkoppelen regenwater

Om in de toekomst te voorkomen dat bij forse regenbuien overstromingen gaan plaatsvinden wil de gemeente dat er ontkoppeling van hemelwater en rioolwater komt en heeft een speciale regeling getroffen om dit aan te moedigen.…