Subsidiepot afkoppelen regenwater leeg

De subsidiepot voor het afkoppelen van regenwater is op. De gemeente spreekt van een succes. Inwoners konden een afkoppelsubsidie aanvragen. Dat houdt in dat Meerssenaren geld krijgen als ze regenwater niet rechtstreeks naar het riool…

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Om in de toekomst te voorkomen dat bij forse regenbuien overstromingen gaan plaatsvinden wil de gemeente dat er ontkoppeling van hemelwater en rioolwater komt en heeft een speciale regeling getroffen om dit aan te moedigen.…