Het nieuws besproken: Corona op scholen & streep door Santa’s run

Het nieuws besproken: Corona op scholen & streep door Santa’s run

Geslaagden ontvangen docent aan de deur

Afgelopen donderdag ontvingen tientallen geslaagden van het Stella Maris College hun docent aan de deur. Vanwege de coronamaatregelen konden de leerlingen niet naar school komen dus kwamen de docenten naar de leerlingen.

Eindtoetsen voor groep 8 geschrapt

De centrale eindtoets voor kinderen in groep 8 van de basisschool wordt geschrapt. Minister Slob van Onderwijs heeft dit besloten om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen. De leerkrachten hebben het op dit moment druk…

Experiment gepersonaliseerd leren Stella Maris College mislukt

De onderwijsvernieuwing Gepersonaliseerd leren oftewel GPL die het Stella Maris College in 2016 startte blijkt mislukt. De school heeft besloten om de stekker uit het experiment te trekken. De nadruk wordt vanaf volgend schooljaar weer…

Te weinig lesboeken bij het Stella Maris College

Het Stella Maris heeft te kampen met een tekort aan lesboeken. Het probleem doet zich vooral voor op HAVO 3. Hier hebben nog niet alle leerlingen hun boeken, sommige zelfs maar 9 van de 24.…

Tweede Kamer vragen over Stella Maris College

Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) heeft aan de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media vragen gesteld over het bericht dat het Stella Maris College in Meerssen gedeeltelijk stopt met gepersonaliseerd leren. Peter Kwint vraagt…