De Staat van de Raad #14: een evenement als ‘daar moet je in Meerssen voor zijn’

Beluister een nieuwe aflevering van de podcast ‘de Staat van de Raad’ met daarin meer over de kritische themabijeenkomst over de wateroverlast, het politiek café van KIJK!!! en een idee voor een miljoenenproject om toerisme in…

Nieuwe ondernemers krijgen bijdrage van €2.500,-

Wethouder Volders, die de portefeuillehouder is van economie en toerisme, is met een nieuw raadsvoorstel gekomen om de lokale economie te stimuleren. Dit voorstel zorgt ervoor dat €103.200,- beschikbaar wordt gesteld om de lokale economie…

Kijk terug Uitgelicht: bezuinigingen, RVU en toerisme

In de nieuwe aflevering van Uitgelicht schuiven Rene van Beekum, Rene Willems en Ton Scheepers aan. Ze bespreken de volgende onderwerpen. Moeten verenigingen en stichtingen zich zorgen maken over de financiële situatie? Is het reëel…

Toerisme: “concentreer je op dingen die er al zijn”

De gemeente wil meer toeristen naar de gemeente halen. Daarom is maandag 24 juni een bijeenkomst gehouden in het Leopoldskerkje. De woonkernen van de gemeente Meerssen hebben toeristen veel te bieden op het gebied van…