Besluit ontmoetingsplek en trapveldje Amicitasterrein opgeschort

Het college van Meerssen heeft besloten om het project en de besluitvorming over een mogelijke realisatie van een ontmoetingsplek en trapveldje op het Amicitasterrein in Meerssen-West vooralsnog op te schorten tot na de zomer van…