Voorkom gezondheidsrisico’s door verontreinigd slib

Voorkom gezondheidsrisico's door verontreinigd slib. De hoge waterstand van de Maas, Geul, Gulp en van de beken en zijrivieren zorgt ervoor dat slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de…