Alliantie hoopt op hulp van waarnemend Gouverneur Remkes

Nu oud-minister Remkes waarnemend Gouverneur is na het opstappen van Gedeputeerde Staten, doet de Alliantie tegen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport een beroep op hem als het gaat over beslissingen rondom de toekomst van het…