Wandelmaatjes gezocht

Het project “Wandelmaatjes Meerssen” zoekt nieuwe vrijwilligers om een wandelingetje te maken met dorpsgenoten die er zelf niet zo gauw aan toe komen. Er zijn mensen die alleen wonen, niet of nauwelijks buiten komen en…

Project Wandelmaatjes van start gegaan

Afgelopen zaterdag was er in Ut Zaelke te Bunde een eerste verkennende bijeenkomst met potentiële wandelmaatjes. Een aantal van de mensen die zich opgegeven hadden. Vanaf maandag 15 november wordt iedereen die zich als potentieel…