Behoefte aan 10 extra woonwagenplaatsen

Leven in een woonwagen is een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Dat is de uitspraak van het College van de rechten van de mens. Daarop is door gemeenten, met hulp…