Geen grote activiteiten Aanhawwersj, wel ziekenactie en jubileum Sjampsjeut

De Aanhawwersj gaan dit jaar geen grootschalige carnavalsactiviteiten organiseren. Er is al een streep gezet door de optocht en de prinsuitroeping. Wel zal de jubileum Sjampsjeut gratis worden verspreid door Meerssen en Rothem. Grootschalige activiteiten…